Pondok Kutubusittah LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kembali menunjukkan komitmennya menyebarkankan agama Islam di tanah air, dengan membuka kelas baru pengajian hadist besar atau yang lebih dikenal Kutubu Sittah.

Gedung Pondok Kutubu sittah mulai beroperasi 20 Oktober 2014 berdiri di atas tanah seluas 200m2 dibangun dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Barokah Desa Sruni Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Gedung pondok yang reperesentatif ini dilengkapi fasilitas ruang kantor, ruang tamu dan ruang pertemuan serta halaman parkir yang memadai.

Pondok Kutubusittah Al-Barokah saat ini memulai program pertama yaitu Pengkhataman Hadist Sunan Termidzi. Tidak kurang dari 50 (lima puluh) orang berasal dari penjuru Indonesia mengikuti pengajaran gelombang pertama ini. Khataman Hadist Sunan Termidzi direncanakan berlangsung selama 45 hari dan selesai tanggal 5 Desember 2014.
Menarik sekali, baca terus ah!

Memanfaatkan Agama Untuk Mencari Kehidupan Dunia

LDII - Rasulullah shalallohu alaihi wasallam mengingatkan kaum Muslimin akan munculnya orang-orang yang mencari dunia dengan memperalat agama. Di hadapan manusia mereka berpenampilan menarik dan berbicara manis bagai madu namun hatinya pahit. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan agama untuk mengeruk kekayaan dunia.

Allah berfirman : “Mereka adalah orang yang telah menipuku dan berani kepadaku”. Dan Allah telah bersumpah merusak mereka yang berpura-pura alim dan sholeh tetapi hatinya jahat bagaikan srigala. Perlu dibaca terus nih!

Menghargai Jasa Pejuang Islam

LDII-Menghargai Pejuang Islam-Rasulullah shalallohu alaihi wasallam mengajarkan pada kaum Muslimin untuk menghargai / menghormati para perintis dan pejuang menyebaran agama Islam. Kaum pertama yang berjuang menegakkan Islam tidak lain adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi dan ikut berperang melawan orang kafir bersama Nabi. Nabi s.a.w menghukumi manusia terbaik adalah para sahabat.

Juga Rasulullah s.a.w. melarang kaum Muslimin mencela atau menghina para sahabat. Saking berharganya perjuangan para sahabat Nabi menggambarkan: “Seandainya kalian infaq emas sebesar gunung Uhud, itu belum bisa membandingi shodaqoh mereka (para sahabat) semangkok gandum”. Luar biasa, baca teruuus…!

Qodar Masuk Surga atau Menghuni Neraka

LDII - Qodar - Ada satu ungkapan yang menakutkan dari Rasulillah shlallohu alaihi wasallam. Amalan seseorang tergantung dari penutupannya. Seseorang yang sejak kecil beribadah dengan tekun bisa saja menjelang ajalnya ia berbuat maksiat, murtad dari Islam dan mati masuk neraka. Naudzubillah min dzalik.

Sebaliknya, seseorang yang telah diqodar oleh Allah masuk Surga walaupun semasa hidupnya ia terus berbuat maksiat namun menjelang ajalnya ia bertaubat dan menutup hidupnya dengan kebaikan. Iapun mati ke Surga.

Pernyataan Nabi s.a.w. yang tertulis dalam Hadist Sunan Termizi No. 2137 Kitabul Qodar adalah bahan intropeksi bagi kaum Muslimin agar tidak sembrono. Sebagai umat beriman hendaknya tidak merasa bangga, merasa puas, merasa sudah banyak amalan dan pahalanya di sisi Allah. Sebaliknya setiap Mukmin meski merasa andap asor, merasa kurang, merasa masih banyak dosanya, selalu was-was kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah.
Menarik sekali, lanjut ah

Larangan Sholat Di Tengah Jalan

LDII - Shalat di tengah jalan - Peringatan bagi kaum Muslimin untuk tidak sholat di tengah jalan atau menggunakan ruas jalan umum untuk kegiatan salat. Salat di tengah jalan adalah larangan Nabi. Sebagaimana tertulis dalam Hadist Sunan Termizi No. 346 Abwabu Sholah, Nabi Salalllohu alaihi wasallam melarang shalat di 7 tempat, yaitu: Menarik sekali, baca terus ah!

Shalat Di Atas Kendaraan

LDII - Solat di atas kendaraan - Shalat lima waktu merupakan salah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Muslim. Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir hukumnya. Karena itu setiap Muslim tidak boleh meninggalkan shalat dimanapun kondisi apapun. Kecuali uzur yang dibenarkan syariat yaitu wanita yang sedang haid tidak boleh shalat. Sedangkan orang sakit atau yang sedang bepergian tidak dibenarkan meninggalkan shalat.

Hadist Turmizi No. 351 Abwabu Sholah menjabarkan tuntunan bagaimana shalat di atas kendaraan ketika sedang bepergian. Prinsip-prinsip shalat di atas kendaraan dalam perjalanan sama dengan shalat di tempat: Bagus sekali, lanjut ah!

6 Keutamaan Agama Islam

LDII - Keutamaan Islam - Sebagai satu-satunya agama Allah yang sah di muka bumi ini, Islam dan umat Islam memiliki kelebihan dibanding agama dan umat lain. Diantara keutamaan Agama Islam adalah bahwa , umat Islam bisa beribadah / shalat di manapun di muka bumi ini sementara umat lain jika ibadah harus ada di tempat tertentu. Selain itu, Allah meletakkan rasa takut dalam hati orang kafir (non islam) kepada umat Islam.

Secara keseluruhan ada 6 (enam) kelebihan Umat Islam dan Nabi Muhammad shlallohu alaihi wasallam, dibanding agama-agama lain di muka bumi ini sebagaimana tertulis dalam Hadist Sunan Termizi Kitabul Syiyar. Bagus sekali, lanjut ah!