Category Archives: Qur’an

Pahalanya Membaca Al-Quran

membaca-quranSalah satu sunnah utama dalam Islam adalah membaca Al-Quran. “Orang-orang yang mahir membaca Quran bersama Kafilah yang mulya dan bagus, sedangkan orang yang membaca Quran dengan gagap dan berat baginya dua pahala”, demikian sabda Nabi s.a.w. dalam Hadist Ibnu Majah No. 3779 Kitabul Adab. Jadi membaca Quran baik lancar maupun masih belajar keduanya mendapatkan kemulyaan dari Allah.
Baca lebih lanjut

Iklan

Permulaan Wahyu Turun Pada Rasulullah

Gua HiroAisyah r.a. meriwayatkan: “Pertama kali turunnya wahyu pada Rasulullah s.a.w. adalah mimpi yang nyata, Rasulullah tidak bermimpi kecuali seperti terangnya waktu subuh, setelah itu Rasulullah suka menyepi / menyendiri”.

Ketika itu Rasulullah bersemedi di gua Hira dengan beribadah, selama beberapa malam sebelum pulang ke keluarganya, beliau berbekal untuk semedinya kemudian kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal, sampai akhirnya datang barang haq (kebenaran) di dalam gua Hira.

Kemudian datanglah seorang malaikat yang mengatakan: “Iqro’”. Nabi menjawab: “Saya tidak bisa membaca”
Baca lebih lanjut

Perempuan-perempuan Iman Yang Berbai’at

LDII - Perempuan Iman yang Berbai'at -Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbai’at kepadamu, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan menentangmu dalam kebaikan, maka terimalah bai’at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
[Surah Al-Mumtahinah ayat 12]
Menarik sekali, lanjut ah!

Abdullah bin Ubay dan Turunnya Surah Al-Munafiqun

LDII - Turunnya Surah Al-munafiquun - Zaid bin Arqom meriwayatkan: Kami berjihad bersama Rasulillah s.a.w. dan bersama kami adalah manusia dari desa. Ketika itu kami menjumpai sumber air dan orang-orang desa itu mendahului kami dan mereka berebut dengan sahabat-sahabatnya.

Maka orang-orang desa datang dulu dan menguasai sumber air dan membuat bendungan di sekeliling telaga dengan batu sampai teman-teman mereka datang . Kemudian seorang laki-laki anshor datang dan menurunkan tali kendalinya untuk minum akan tetapi orang desa melarangnya minum.

Maka orang anshor membongkar sumbat air dan orang desa mengangkat sepotong kayu lalu memukul kepala orang anshor sampai melukainya.

Kemudian Abdullah bin Ubay, pentolan orang munafiq, datang menerima kabar tentang sahabatnya dan ia marah-marah dengan mengatakan:

{لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} [المنافقون: 7]

“Janganlah engkau menginfaqi orang-orang yang bersama Rasulillah sampai mereka minggat dari sekitar Nabi”, yang dimaksud adalah orang orang desa (muhajir) – yang datang pada Rasulalloh saat makan.
Bagus sekali, lanjut ah!

Mansuh dan Naseh Ayat-ayat Al-Quran

LDII  - Mansuh dan Naseh -Dalam Kitab Suci Al-Quran Allah yang maha Barokah menggantikan suatu ayat dengan ayat lain yang lebih baik atau sepadan dengannya. Ayat-ayat yang sudah tidak berlaku disebut mansuh dan ayat –ayat pengganti adalah naseh. Pertama kali yang dimansuh oleh Allah adalah ayat tentang Kiblat sholat.

Dalam Surah Al-Baqoroh ayat 240, semula Allah menetapkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya agar menetapi iddah selama satu tahun di dalam rumah suaminya dengan mendapatkan hak nafkah dari harta peninggalan almarhum suami. Kemudian ayat itu diganti dengan Surah Al-Baqoroh ayat 234 yang menyebutkan iddah wanita yang suaminya mati adalah 4 bulan 10 hari.
Menarik sekali, lanjut ah!

6 Keutamaan Agama Islam

LDII - Keutamaan Islam - Sebagai satu-satunya agama Allah yang sah di muka bumi ini, Islam dan umat Islam memiliki kelebihan dibanding agama dan umat lain. Diantara keutamaan Agama Islam adalah bahwa , umat Islam bisa beribadah / shalat di manapun di muka bumi ini sementara umat lain jika ibadah harus ada di tempat tertentu. Selain itu, Allah meletakkan rasa takut dalam hati orang kafir (non islam) kepada umat Islam.

Secara keseluruhan ada 6 (enam) kelebihan Umat Islam dan Nabi Muhammad shlallohu alaihi wasallam, dibanding agama-agama lain di muka bumi ini sebagaimana tertulis dalam Hadist Sunan Termizi Kitabul Syiyar. Bagus sekali, lanjut ah!

Antara Manqul, Sanad dan Royi

LDII - Antara Manqul, Sanad dan Royi - Semua ajaran Nabi Muhammad shalallohu alaihi wasallam, berupa ucapan atau amalan tidak muncul dari dalam pikiran beliau. Rasulullah s.a.w. mendapatkan ilmu Quran TIDAK dengan menelaah sendiri, membaca sendiri, atau memahami sendiri melainkan beliau berguru pada Malaikat Jibril. Metode mencari ilmu dengan cara berguru, menuqil, menduplikasi ilmu dari guru kepada murid ini disebut Manqul atau Naqli (menuqil).

Surah Al-Qiyamah ayat 16-19 menggambarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. berguru kitab Al-Quran kepada Malaikat Jibril.

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)

”Janganlah engkau gerakkan lisanmu (mendahului Malaikat jibril) untuk membaca Al-Quran karena tergesa-gesa dengan bacaan. Sesungguhnya tanggungjawabKu (Allah) kumpulan Quran dan bacaannya. Maka ketika Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya pada kami penjelasan Quran itu”.

[Surah Al-Qiyaamah (75) ayat 16-19]

Menarik sekali, sayang kalo nggak dibaca terus!